Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği için düzenleme

Ticaret Bakanlığı’nın “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, ülkede dış ticaret faaliyetlerinin hızlı, ekonomik ve mevzuata uygun şekilde yapılmasının sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Tebliğ değişikliğiyle, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgesi başvurusunda aranan belgelerin sadeleştirilmesi ve başvuru sürecinin kolaylaştırılması sağlandı.

İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan menşe ispat belgelerinin kontrolü için gereken tespit raporunun düzenlenmesinde değişiklik yapılırken, böylece tercihli menşe belgelerinin etkin sonradan kontrolünün sağlanması amaçlandı.

“Metal hurda” olarak beyan edilen, kapsam dışı beyanı bulunan, diğer kurumlarca yapılacak kontroller çerçevesinde kullanım amacına göre bilgi veya belgeye tabi eşyalara ilişkin tespitlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılmasına olanak sağlandı. Böylece, verimli ve etkin gümrük kontrolü yapılabilecek.

Antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçlara ait plaka bilgilerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi’ne kaydedilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Araçların da izlenebilmesinin sağlanmasıyla, daha etkin gümrük kontrolü yapılması öngörülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir