Bakan Tekin: Daha iyisini yapmak için çalışacağız

Türkiye’nin ilk olarak 2003’te katıldığı PISA araştırmasında 41 ülke arasında matematik alanında 34, fen alanında 35 ve okuma becerileri alanında 33’üncü sırada olduğunu hatırlatan Tekin, aynı raporda 30 OECD üyesi ülke arasında ise üç alanda 28’nci sırada yer alındığını vurguladı. Bakan Tekin, PISA 2022 değerlendirmesiyle ilgili şunları söyledi:

“81 ülkenin katıldığı PISA 2022 uygulamasında Türkiye, matematik okuryazarlığı alanında 453, fen okuryazarlığı alanında 476, okuma becerileri alanda ise ortalama 456 puan elde etti. Türkiye’nin matematik ve fen alanlarında ortalama puan değişimlerinin OECD’ye göre daha iyi durumda; okuma becerileri alanındaki değişimin ise OECD ile benzer düzeyde. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye’nin sıralaması 2018’e göre yükseldi. Okuma becerilerinde ortalama puanında düşüşe rağmen sıralamada yükselmemiz dikkat çekici.

OKUMA BECERİLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Özellikle fen alanında OECD ortalamasına yaklaşıldı. PISA 2022 uygulaması, Türkiye’nin matematik ve okuma becerileri alanlarında OECD ortalaması ile olan farkını en aza indirdiği uygulamadır. Türkiye, son 20 yılda matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde performansını artırdı. Okuma becerileri alanında ise performansımızda anlamlı bir değişiklik olmadı. Bu süreçte öğrencilerin sosyoekonomik farklılıklarında bir değişiklik görülmemesine rağmen Türkiye matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performanslarının artmasını başardı.
Okuma becerileri alanında performansın artırılması için göreve geldiğimiz günden itibaren bir dizi önlemi hayata geçirdik. Özellikle okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri konusunda formüller geliştirdik. Ana dil becerilerinin gelişmesi için izleme ve değerlendirme birimlerinin verilerinden hareketle çalışmalar başlattık. Çoktan seçmeli sınavlar yerine açık uçlu sınavları getirdik.

YETERLİ OLMADIĞINI KABUL EDİYORUZ
Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında derslere cep telefonlarının alınmamasından açık liselere geçişleri zorlaştıran uygulamaya kadar bir dizi önlemi de hayata geçirdik. OECD ülkelerinde, okul binalarında cep telefonu kullanımı yasaklandığında öğrencilerin dikkatlerinin daha az dağıldığı bildirildi. Bu sonuç, okulda cep telefonu kullanımı ile ilgili alınan kararların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
PISA 2022 raporunun, genel hatlarıyla iyiye doğru gidişi açıkça gösteriyor. Biz bunun yeterli ve Türkiye için iyi bir konum olmadığını zaten kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye’yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz.

FİZİKSEL ALTYAPIDA OECD’DEN İYİYİZ
Sonuç olarak PISA 2022 raporu, Türkiye’nin on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Buna göre Türkiye; matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı. PISA raporunda Türkiye ile ilgili çok önemli bir tespit daha yapıldı. O da şu: Fiziksel altyapı, dijital kaynaklar ve eğitim materyallerinin hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye’nin OECD ülkelerine kıyasla daha iyi olduğunun rapora yansıması.
Raporda okullar arası başarı farkının önceki döngülere göre azaldığı ifade ediliyor. Okula aidiyet, okul güvenliği ve zorbalık gibi konularda bildirilen olumsuz durumların 2018 yılına göre arttığı bilgisinin yer alıyor. Bakanlık olarak bu yıl akran zorbalığı ile ilgili de bir dizi önlem aldık. Bu kapsamda ‘okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları’ adlı altında akran zorbalığını müfredatımıza aldık. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri alacağız.

DAHA İYİSİNİ KURGULAMAK ZORUNDAYIZ
Gelinen noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Eğitimde son yirmi bir yılda elde ettiğimiz başarıları asla yeterli bulmuyoruz çünkü eğitim, bir noktaya varılabilecek bir alan değil. Sürekli ilerlemek, kendimizi geliştirmek ve her noktada daha iyisini kurgulamak zorundayız. Bizler de daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir