Doğalgaz ihracatında iletim kapasite bedeli belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iletim şirketi her bir ihracat çıkış noktasında uygulayacağı kapasite bedelini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleyecek.

HER KASIM AYI BELİRLENECEK

İletim şirketi sonraki takvim yılında her bir ihracat çıkış noktasında uygulayacağı iletim kapasite bedelini ve bu bedelin uygulanmasına ilişkin koşulları her yıl kasım ayı içerisinde belirleyecek ve internet sitesinde ilan edecek. İhracat çıkış noktası iletim kapasite bedelinde ve bu bedelin uygulanmasına ilişkin koşullarda yapılacak değişiklikler, iletim şirketinin internet sitesinde yayınlandıkları günü izleyen ay başından itibaren uygulamaya girecek.

Karar sadece boru hattı ile doğal gaz iletim faaliyeti yapan lisans sahiplerini kapsarken, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına ilişkin faaliyetler söz konusu kararın kapsamı dışında kalıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir